Tag: bom co le thuy luc

Cờ lê thủy lực là loại cờ lê sử dụng lực nén thủy lực chuyên dùng để siết chặt các loại bu lông có kích cỡ lớn. Những bu lông này cần lực siết cao mà các loại cờ lê thông thường không thể thực hiện được, đồng thời lực siết được cài đặt trước đảm bảo siết chặt ăn toàn trong quá trình sử dụng. Có thể dùng để vặn tháo hoặc siết bulong.

Read more