Cờ lê lực đầu rời 800Nm TZCB-800

Model: TZCB-800
Lực siết: 160 – 800 Nm (120 – 600 Lb.ft)
Square Size (mm): 14 x 18
Độ chính xác/ accuracy: ±4%
Độ chia nhỏ nhất/ Resolution: 4 Nm
Chiều dài/ Length: 1055 mm
Trọng lượng/ Weight: 5.9 Kg

Model: TZCB-Series
Màu sắc/ Color: Bạc/ Silvery
Vật liệu/ Material: Hợp kim/ Alloy
Xử lý bề mặt/ Surface treatment: Bóng/ Mirror Pollished
Quy cách đóng gói/ Packing: Hộp nhựa đúc/ Blow Mold Case
Chứng chỉ đi kèm/ Certification: CE; ISO
Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do nhà sản xuất cấp
Chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ) & test report do nhà sản xuất cấp.
Bảo hành 12 tháng
Thời gian giao hàng: có sẵn

Compare

Mô tả

5/5 - (1 bình chọn)

Adjustable Ratchet Torque Wrench (interchangeable):

Product Model Square Size (mm) Range Resolution Length Weight
N.m Lb.ft N.m mm kg
TZCB- 5 9×12 1-5 1-4 0.05 167 0.28
TZCB -15 9×12 3-15 2-11 0.1 179 0.3
TZCB- 25 9×12 5-25 4-8 0.1 214 0.33
TZCB -30 9×12 6-30 4-22 0.1 303 0.72
TZCB -60 9×12 10-60 7-44 0.25 372 0.86
TZCB-110 9×12 10-110 15-74 0.5 427 0.94
TZCB- 200 14×18 30-210 29-147 1 460 1.06
TZCB-330 14×18 60-330 44-243 1 520 1.2
TZCB-400 14×18 80-400 60-300 2 700 2.1
TZCB-500 14×18 100-500 80-400 2.5 700 3.2
TZCB-800 14*18 160-800 120-600 4 1055 5.9
TZCB-1000 14*18 200-1000 150-750 5 1055 6.2
TZCB-1500 24*32/14*18 300-1500 200-1100 5 1055 6.5
TZCB-2000 24*32/14*18 400-2000 300-1500 5 1055 7.1

* Đối với các yêu cầu dải lực siết không có sẵn trong bảng thông số này, vui lòng liên hệ Hotline: 0932182327 để được hỗ trợ!

Từ khóa: cờ lê, cờ lê lực, cần chỉnh lực, cờ lê chỉnh lực, cờ lê cân lực, tay cân lực, cần siết lực, cờ lê siết lực, cờ lê đầu rời, cờ lê lực đầu rời, cần chỉnh lực đầu rời, cờ lê chỉnh lực đầu rời, cờ lê cân lực đầu rời, tay cân lực đầu rời, cần siết lực đầu rời, cờ lê siết lực đầu rời, cờ lê 5Nm, cờ lê lực 5Nm, cần chỉnh lực 5Nm, cờ lê chỉnh lực 5Nm, cờ lê cân lực 5Nm, tay cân lực 5Nm, cần siết lực 5Nm, cờ lê siết lực 5Nm, cờ lê đầu rời 5Nm, cờ lê lực đầu rời 5Nm, cần chỉnh lực đầu rời 5Nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 5Nm, cờ lê cân lực đầu rời 5Nm, tay cân lực đầu rời 5Nm, cần siết lực đầu rời 5Nm, cờ lê siết lực đầu rời 5Nm, cờ lê 15Nm, cờ lê lực 15Nm, cần chỉnh lực 15Nm, cờ lê chỉnh lực 15Nm, cờ lê cân lực 15Nm, tay cân lực 15Nm, cần siết lực 15Nm, cờ lê siết lực 15Nm, cờ lê đầu rời 15Nm, cờ lê lực đầu rời 15Nm, cần chỉnh lực đầu rời 15Nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 15Nm, cờ lê cân lực đầu rời 15Nm, tay cân lực đầu rời 15Nm, cần siết lực đầu rời 15Nm, cờ lê siết lực đầu rời 15Nm, cờ lê 25Nm, cờ lê lực 25Nm, cần chỉnh lực 25Nm, cờ lê chỉnh lực 25Nm, cờ lê cân lực 25Nm, tay cân lực 25Nm, cần siết lực 25Nm, cờ lê siết lực 25Nm, cờ lê đầu rời 25Nm, cờ lê lực đầu rời 25Nm, cần chỉnh lực đầu rời 25Nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 25Nm, cờ lê cân lực đầu rời 25Nm, tay cân lực đầu rời 25Nm, cần siết lực đầu rời 25Nm, cờ lê siết lực đầu rời 25Nm, cờ lê 30Nm, cờ lê lực 30Nm, cần chỉnh lực 30Nm, cờ lê chỉnh lực 30Nm, cờ lê cân lực 30Nm, tay cân lực 30Nm, cần siết lực 30Nm, cờ lê siết lực 30Nm, cờ lê đầu rời 30Nm, cờ lê lực đầu rời 30Nm, cần chỉnh lực đầu rời 30Nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 30Nm, cờ lê cân lực đầu rời 30Nm, tay cân lực đầu rời 30Nm, cần siết lực đầu rời 30Nm, cờ lê siết lực đầu rời 30Nm, cờ lê 60Nm, cờ lê lực 60Nm, cần chỉnh lực 60Nm, cờ lê chỉnh lực 60Nm, cờ lê cân lực 60Nm, tay cân lực 60Nm, cần siết lực 60Nm, cờ lê siết lực 60Nm, cờ lê đầu rời 60Nm, cờ lê lực đầu rời 60Nm, cần chỉnh lực đầu rời 60Nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 60Nm, cờ lê cân lực đầu rời 60Nm, tay cân lực đầu rời 60Nm, cần siết lực đầu rời 60Nm, cờ lê siết lực đầu rời 60Nm, cờ lê 110nm, cờ lê lực 110nm, cần chỉnh lực 110nm, cờ lê chỉnh lực 110nm, cờ lê cân lực 110nm, tay cân lực 110nm, cần siết lực 110nm, cờ lê siết lực 110nm, cờ lê đầu rời 110nm, cờ lê lực đầu rời 110nm, cần chỉnh lực đầu rời 110nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 110nm, cờ lê cân lực đầu rời 110nm, tay cân lực đầu rời 110nm, cần siết lực đầu rời 110nm, cờ lê siết lực đầu rời 110nm, cờ lê 200nm, cờ lê lực 200nm, cần chỉnh lực 200nm, cờ lê chỉnh lực 200nm, cờ lê cân lực 200nm, tay cân lực 200nm, cần siết lực 200nm, cờ lê siết lực 200nm, cờ lê đầu rời 200nm, cờ lê lực đầu rời 200nm, cần chỉnh lực đầu rời 200nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 200nm, cờ lê cân lực đầu rời 200nm, tay cân lực đầu rời 200nm, cần siết lực đầu rời 200nm, cờ lê siết lực đầu rời 200nm, cờ lê 330nm, cờ lê lực 330nm, cần chỉnh lực 330nm, cờ lê chỉnh lực 330nm, cờ lê cân lực 330nm, tay cân lực 330nm, cần siết lực 330nm, cờ lê siết lực 330nm, cờ lê đầu rời 330nm, cờ lê lực đầu rời 330nm, cần chỉnh lực đầu rời 330nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 330nm, cờ lê cân lực đầu rời 330nm, tay cân lực đầu rời 330nm, cần siết lực đầu rời 330nm, cờ lê siết lực đầu rời 330nm, cờ lê 400nm, cờ lê lực 400nm, cần chỉnh lực 400nm, cờ lê chỉnh lực 400nm, cờ lê cân lực 400nm, tay cân lực 400nm, cần siết lực 400nm, cờ lê siết lực 400nm, cờ lê đầu rời 400nm, cờ lê lực đầu rời 400nm, cần chỉnh lực đầu rời 400nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 400nm, cờ lê cân lực đầu rời 400nm, tay cân lực đầu rời 400nm, cần siết lực đầu rời 400nm, cờ lê siết lực đầu rời 400nm, cờ lê 500nm, cờ lê lực 500nm, cần chỉnh lực 500nm, cờ lê chỉnh lực 500nm, cờ lê cân lực 500nm, tay cân lực 500nm, cần siết lực 500nm, cờ lê siết lực 500nm, cờ lê đầu rời 500nm, cờ lê lực đầu rời 500nm, cần chỉnh lực đầu rời 500nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 500nm, cờ lê cân lực đầu rời 500nm, tay cân lực đầu rời 500nm, cần siết lực đầu rời 500nm, cờ lê siết lực đầu rời 500nm, cờ lê 800nm, cờ lê lực 800nm, cần chỉnh lực 800nm, cờ lê chỉnh lực 800nm, cờ lê cân lực 800nm, tay cân lực 800nm, cần siết lực 800nm, cờ lê siết lực 800nm, cờ lê đầu rời 800nm, cờ lê lực đầu rời 800nm, cần chỉnh lực đầu rời 800nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 800nm, cờ lê cân lực đầu rời 800nm, tay cân lực đầu rời 800nm, cần siết lực đầu rời 800nm, cờ lê siết lực đầu rời 800nm, cờ lê 1000nm, cờ lê lực 1000nm, cần chỉnh lực 1000nm, cờ lê chỉnh lực 1000nm, cờ lê cân lực 1000nm, tay cân lực 1000nm, cần siết lực 1000nm, cờ lê siết lực 1000nm, cờ lê đầu rời 1000nm, cờ lê lực đầu rời 1000nm, cần chỉnh lực đầu rời 1000nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 1000nm, cờ lê cân lực đầu rời 1000nm, tay cân lực đầu rời 1000nm, cần siết lực đầu rời 1000nm, cờ lê siết lực đầu rời 1000nm, cờ lê 1500nm, cờ lê lực 1500nm, cần chỉnh lực 1500nm, cờ lê chỉnh lực 1500nm, cờ lê cân lực 1500nm, tay cân lực 1500nm, cần siết lực 1500nm, cờ lê siết lực 1500nm, cờ lê đầu rời 1500nm, cờ lê lực đầu rời 1500nm, cần chỉnh lực đầu rời 1500nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 1500nm, cờ lê cân lực đầu rời 1500nm, tay cân lực đầu rời 1500nm, cần siết lực đầu rời 1500nm, cờ lê siết lực đầu rời 1500nm, cờ lê 2000nm, cờ lê lực 2000nm, cần chỉnh lực 2000nm, cờ lê chỉnh lực 2000nm, cờ lê cân lực 2000nm, tay cân lực 2000nm, cần siết lực 2000nm, cờ lê siết lực 2000nm, cờ lê đầu rời 2000nm, cờ lê lực đầu rời 2000nm, cần chỉnh lực đầu rời 2000nm, cờ lê chỉnh lực đầu rời 2000nm, cờ lê cân lực đầu rời 2000nm, tay cân lực đầu rời 2000nm, cần siết lực đầu rời 2000nm, cờ lê siết lực đầu rời 2000nm, TZCB-5, TZCB-15, TZCB-25, TZCB-30, TZCB-60, TZCB-110, TZCB-200, TZCB-330, TZCB-400, TZCB-500, TZCB-800, TZCB-1000, TZCB-1500, TZCB-2000, cờ lê TZCB-5, cờ lê lực TZCB-5, cần chỉnh lực TZCB-5, cờ lê chỉnh lực TZCB-5, cờ lê cân lực TZCB-5, tay cân lực TZCB-5, cần siết lực TZCB-5, cờ lê siết lực TZCB-5, cờ lê đầu rời TZCB-5, cờ lê lực đầu rời TZCB-5, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-5, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-5, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-5, tay cân lực đầu rời TZCB-5, cần siết lực đầu rời TZCB-5, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-5, cờ lê TZCB-15, cờ lê lực TZCB-15, cần chỉnh lực TZCB-15, cờ lê chỉnh lực TZCB-15, cờ lê cân lực TZCB-15, tay cân lực TZCB-15, cần siết lực TZCB-15, cờ lê siết lực TZCB-15, cờ lê đầu rời TZCB-15, cờ lê lực đầu rời TZCB-15, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-15, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-15, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-15, tay cân lực đầu rời TZCB-15, cần siết lực đầu rời TZCB-15, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-15, cờ lê TZCB-25, cờ lê lực TZCB-25, cần chỉnh lực TZCB-25, cờ lê chỉnh lực TZCB-25, cờ lê cân lực TZCB-25, tay cân lực TZCB-25, cần siết lực TZCB-25, cờ lê siết lực TZCB-25, cờ lê đầu rời TZCB-25, cờ lê lực đầu rời TZCB-25, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-25, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-25, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-25, tay cân lực đầu rời TZCB-25, cần siết lực đầu rời TZCB-25, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-25, cờ lê TZCB-30, cờ lê lực TZCB-30, cần chỉnh lực TZCB-30, cờ lê chỉnh lực TZCB-30, cờ lê cân lực TZCB-30, tay cân lực TZCB-30, cần siết lực TZCB-30, cờ lê siết lực TZCB-30, cờ lê đầu rời TZCB-30, cờ lê lực đầu rời TZCB-30, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-30, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-30, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-30, tay cân lực đầu rời TZCB-30, cần siết lực đầu rời TZCB-30, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-30, cờ lê TZCB-60, cờ lê lực TZCB-60, cần chỉnh lực TZCB-60, cờ lê chỉnh lực TZCB-60, cờ lê cân lực TZCB-60, tay cân lực TZCB-60, cần siết lực TZCB-60, cờ lê siết lực TZCB-60, cờ lê đầu rời TZCB-60, cờ lê lực đầu rời TZCB-60, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-60, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-60, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-60, tay cân lực đầu rời TZCB-60, cần siết lực đầu rời TZCB-60, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-60, cờ lê TZCB-110, cờ lê lực TZCB-110, cần chỉnh lực TZCB-110, cờ lê chỉnh lực TZCB-110, cờ lê cân lực 1TZCB-110, tay cân lực TZCB-110, cần siết lực TZCB-110, cờ lê siết lực TZCB-110, cờ lê đầu rời TZCB-110, cờ lê lực đầu rời TZCB-110, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-110, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-110, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-110, tay cân lực đầu rời TZCB-110, cần siết lực đầu rời TZCB-110, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-110, cờ lê TZCB-200, cờ lê lực TZCB-200, cần chỉnh lực TZCB-200, cờ lê chỉnh lực TZCB-200, cờ lê cân lực TZCB-200, tay cân lực TZCB-200, cần siết lực TZCB-200, cờ lê siết lực TZCB-200, cờ lê đầu rời TZCB-200, cờ lê lực đầu rời TZCB-200, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-200, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-200, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-200, tay cân lực đầu rời TZCB-200, cần siết lực đầu rời TZCB-200, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-200, cờ lê 330nm, cờ lê lực TZCB-330, cần chỉnh lực TZCB-330, cờ lê chỉnh lực TZCB-330, cờ lê cân lực TZCB-330, tay cân lực TZCB-330, cần siết lực TZCB-330, cờ lê siết lực TZCB-330, cờ lê đầu rời TZCB-330, cờ lê lực đầu rời TZCB-330, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-330, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-330, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-330, tay cân lực đầu rời TZCB-330, cần siết lực đầu rời TZCB-330, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-330, cờ lê TZCB-400, cờ lê lực TZCB-400, cần chỉnh lực TZCB-400, cờ lê chỉnh lực TZCB-400, cờ lê cân lực TZCB-400, tay cân lực TZCB-400, cần siết lực TZCB-400, cờ lê siết lực TZCB-400, cờ lê đầu rời TZCB-400, cờ lê lực đầu rời TZCB-400, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-400, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-400, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-400, tay cân lực đầu rời TZCB-400, cần siết lực đầu rời TZCB-400, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-400, cờ lê TZCB-500, cờ lê lực TZCB-500, cần chỉnh lực TZCB-500, cờ lê chỉnh lực TZCB-500, cờ lê cân lực TZCB-500, tay cân lực TZCB-500, cần siết lực TZCB-500, cờ lê siết lực TZCB-500, cờ lê đầu rời TZCB-500, cờ lê lực đầu rời TZCB-500, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-500, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-500, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-500, tay cân lực đầu rời TZCB-500, cần siết lực đầu rời TZCB-500, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-500, cờ lê TZCB-800, cờ lê lực TZCB-800, cần chỉnh lực TZCB-800, cờ lê chỉnh lực TZCB-800, cờ lê cân lực TZCB-800, tay cân lực TZCB-800, cần siết lực TZCB-800, cờ lê siết lực TZCB-800, cờ lê đầu rời TZCB-800, cờ lê lực đầu rời TZCB-800, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-800, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-800, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-800, tay cân lực đầu rời TZCB-800, cần siết lực đầu rời TZCB-800, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-800, cờ lê TZCB-1000, cờ lê lực TZCB-1000, cần chỉnh lực TZCB-1000, cờ lê chỉnh lực TZCB-1000, cờ lê cân lực TZCB-1000, tay cân lực TZCB-1000, cần siết lực TZCB-1000, cờ lê siết lực TZCB-1000, cờ lê đầu rời TZCB-1000, cờ lê lực đầu rời TZCB-1000, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-1000, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-1000, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-1000, tay cân lực đầu rời TZCB-1000, cần siết lực đầu rời TZCB-1000, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-1000, cờ lê TZCB-1500, cờ lê lực TZCB-1500, cần chỉnh lực TZCB-1500, cờ lê chỉnh lực TZCB-1500, cờ lê cân lực TZCB-1500, tay cân lực TZCB-1500, cần siết lực TZCB-1500, cờ lê siết lực TZCB-1500, cờ lê đầu rời TZCB-1500, cờ lê lực đầu rời TZCB-1500, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-1500, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-1500, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-1500, tay cân lực đầu rời TZCB-1500, cần siết lực đầu rời TZCB-1500, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-1500, cờ lê TZCB-2000, cờ lê lực TZCB-2000, cần chỉnh lực TZCB-2000, cờ lê chỉnh lực TZCB-2000, cờ lê cân lực TZCB-2000, tay cân lực TZCB-2000, cần siết lực TZCB-2000, cờ lê siết lực TZCB-2000, cờ lê đầu rời TZCB-2000, cờ lê lực đầu rời TZCB-2000, cần chỉnh lực đầu rời TZCB-2000, cờ lê chỉnh lực đầu rời TZCB-2000, cờ lê cân lực đầu rời TZCB-2000, tay cân lực đầu rời TZCB-2000, cần siết lực đầu rời TZCB-2000, cờ lê siết lực đầu rời TZCB-2000

Hits: 660

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.